Įsivertinimo grupė

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2018-19 m. m. darbo grupė:

  1. Danutė Laumienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui– grupės kuratorė;
  2. Lina Tamošiūnaitė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, grupės vadovė;
  3. Skirmantė Galvelytė, biologijos mokytoja metodininkė, chemijos vyresnioji         mokytoja – narė;
  4. Astra Petronienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja – narė;
  5. Ligita Štrėmienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja – narė;
  6. Eglė Karaliūnienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja – narė.