Stebėsena

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos vidinės komunikacijos proceso veiksmingumo vertinimas

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara ( nauji rodikliai)

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos aukščiausios ir žemiausios vertės veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo kontekste (2016-2017 m.m.)

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos 2015 – 2016 m. m. akademiniai rezultatai

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos aukščiausios ir žemiausios vertės veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo kontekste (2015-2016 m.m.)

Mokyklos įsivertinimo grupės plačiojo įsivertinimo ataskaita už 2013-2014 m.m.