Mūsų mokyklos mokinė dalyvavo raštingumo konkurse ,,MAŽASIS DIKTANTAS“ Vilniuje

Kasmet, gegužės mėnesį, artėjant Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, VšĮ „Mokykla vaikams“ kartu su Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakultetu rengia nacionalinį mokinių raštingumo konkursą ,,MAŽASIS DIKTANTAS“. Šio konkurso tikslas – ugdyti jaunesniojo amžiaus mokinių raštingumo įgūdžius, taisyklingos lietuvių kalbos vartosenos nuostatas, suteikti mokiniams ir jų mokytojams galimybę […]

» Skaityti daugiau

Laimėjimai lengvosios atletikos keturkovės varžybose

Gegužės 3 dieną vyko rajono Lietuvos mokyklų žaidynių lengvosios atletikos keturkovės varžybos. Jose dalyvavo miesto mokyklų ir Vabalninko B.Sruogos gimnazijos mergaičių ir berniukų komandos. Šiose varžybose sėkmė lydėjo mūsų mokyklos mergaičių komandą. Ji, surinkusi daugiausiai taškų, užėmė pirmąją vietą ir toliau atstovaus rajonui zoninėse varžybose Utenoje. ,,Aušrai“ atstovavo: […]

» Skaityti daugiau

Mokyklos komanda atrinkta dalyvauti UPC įgyvendinamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mini mokymuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), skelbė atranką dalyvauti mini mokymuose. Mokyklos komanda – 9 mokytojai  – mini mokymuose tobulins gabių ir talentingų vaikų ugdymo kompetenciją, analizuos dalykų ryšių ir integracijos, mokymosi motyvacijos stiprinimo  galimybes ugdymo procese. […]

» Skaityti daugiau

Mokyklos sveikatos stiprinimo grupė organizavo renginį „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“ Biržų rajono mokykloms

Šiais metais minime Lietuvos prisijungimo prie Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 25 metų sukaktį. Ta proga Lietuvoje vykdoma „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“. Sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos […]

» Skaityti daugiau

Mokykla tęsia dalyvavimą projekto ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklose: kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras edukacines kūno kultūros ir fizinio aktyvumo programas planuoja įgyvendinti 2018-2019 m. m. Į įvairias  programas  atrinkta 250 šalies mokyklų, kiekvienai sudarant galimybes pasirinkti 10 užsiėmimų, kuriuose norėtų dalyvauti. Mūsų mokykla susipažinusi su šio  projekto tikslais ir uždaviniais parengė sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo ir […]

» Skaityti daugiau

Paminėjo Tarptautinę triukšmo supratimo dieną

Tarptautinę triukšmo supratimo dieną šiais metais minime balandžio 25-ąją. Kadangi per pertraukas triukšmingiausios vietos mokyklos koridoriuose būna prie pirmokų klasių, jų vyresnieji draugai devintokai nutarė jiems paaiškinti, kas yra triukšmas. 9a klasės mokiniai vėl svečiavosi pas mažuosius draugus iš 1a, 1b ir 1c klasių. Jie rodė skaidres ir […]

» Skaityti daugiau
1 2 3 4 5 42