1b ir 8b klasių mokinių draugystė

Nuo pat dalyvavimo projekte „Auginkime vieni kitus“ pradžios, 1b ir 8b klasių mokiniai taip susidraugavo, kad nekantraudami laukia susitikimų, ypač pirmokai.Dalyvaudami aštuntokų sugalvotose veiklose pirmokai turi „kitokias“ pamokas, mokykloje jaučiasi drąsesni ir laimingesni, turėdami vyresnių draugų, patobulina komunikavimo, socialines kompetencijas.Tuo tarpu aštuntokai taip pat patobulina komunikavimo, socialinę, asmeninę, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas, nes patys kuria užduotis, organizuoja įvairias veiklas pirmokams, draugiškai su jais bendrauja.Štai keletas užfiksuotų akimirkų, paįvairinančių 1b ir 8b klasių mokinių bendrą laiką mokykloje:

Socialinė pedagogė Asta Kregždienė