Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla modernizuos gamtos ir technologinių mokslų ugdymo(si) aplinką pagal Švietimo aprūpinimo centro vykdomą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). 2019 m. planuojama gauti fizikos, technologijų, chemijos ir dalis biologijos mokymo priemonių 5-8 klasėms už 6183.1 eurų.

 

Gamtos ir technologinių mokslų priemonės 5-8 kl.