Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

Mokykla  atrinkta dalyvauti projekto

,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose

 

Invazinės rūšys ir saugomos rūšys

Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra2

Neformalojo švietmo paslaugų plėtros projektas