VIP

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2016-2017 m. m. VIP analizė

Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos 2015-2016m.m. VIP analizė

VAIKO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS (VIP) SISTEMA MOKYKLOJE

LŪKESČIŲ LAPAS(pradinis) 2015– 2016 m.m. lūkesčiai ir jų įgyvendinimas

LŪKESČIŲ LAPAS(5-10kl.) 2015– 2016 m.m. lūkesčiai ir jų įgyvendinimas