PUPP

Biržų „ Aušros“ pagrindinės mokyklos 5-10 klasių 2017-2018 m.m. I trimestro ataskaita
PUPP rezultatai už 2017 metus: http://www.nec.lt
2016 m. mokyklos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaita