Neformaliojo vaikų švietimo programų pristatymas

Neformalaus vaikų švietimas „Sveikuoliai“ (8-9 klasės berniukai)
,,Aušros“ mokyklos liaudiškų šokių kolektyvo ,,Aušra“ jaunučių ir jaunuolių grupės
Dailės būrelis „Linksmosios spalvos“
Būrelis ,,IT dirbtuvėlės“
Lėlių teatras
Neformalaus vaikų švietimo ,,Judrieji žaidimai ir estafetės“ ( 5-6 klasių mergaitėms)
Neformalaus vaikų švietimo sveikatingumo būrelio ,,Sportuoju – stiprėju“
II-III-IV klasių užklasinė sportinė veikla