Pagalba mokiniui

BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS