Pagalba mokiniui

Švietimo pagalbos mokiniui, jo tėvams, mokytojams specialistai
Profesinio orientavimo taškas
Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas