Pasiekimai ir pažanga

Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos 2017-2018 m.m. II trimestro mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatų analizė

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos 2017-2018m.m. I trimestro mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatų analizė

Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos 2016-2017m.m. metinio lankomumo ir pažangumo rezultatų analizė

Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos 2016-2017m.m. II trimestro lankomumo ir pažangumo rezultatų analizė

Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos 2016-2017m.m. I trimestro lankomumo ir pažangumo rezultatų analizė

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pagrindinio ugdymo 2015-2016 m.m. metinio pažangumo ir lankomumo suvestinė

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių 2015-2016 m.m. metinio pažangumo ir lankomumo suvestinė

Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos 2015-2016m.m. I trimestro pažangumo ir lankomumo rezultatų analizė

Biržų ,,Aušros” pagrindinės mokyklos 2015-2016m.m. II trimestro lankomumo ir pažangumo rezultatų analizė

Biržų ,,Aušros” vid. m-klos 2014-2015m.m. metinio pažangumo ir lankomumo rezultatų analizė