Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

 
Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2018 – 2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas