Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2017-2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas