Pradinio ugdymo programos ugdymo planas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2017 – 2018 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas