Pradinio ugdymo programos ugdymo planas

 
Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas