Strateginis planas

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos strateginis planas 2016-2020 M.
Biržų ,,Aušros“ vidurinės mokyklos strateginis planas 2013-2015 M.