„Aušros“ skautai

„Aušros“ pagrindinės mokyklos skautų skiltis „Ereliai“ buvo pakviesti į Panevėžyje organizuojamą renginį, skirtą 20-ties metų skautijos įkūrimo Panevėžio regione sukakties proga. Renginys vyko Panevėžio progimnazijoje.

Pirmas prisilietimas prie skautiško gyvenimo buvo simboliškas, progimnazija, kaip ir mūsų mokykla, pavadinta „Aušros“ vardu. Mums tai buvo pirma skautų stovykla, viskas nežinoma bei nematyta. Nespėjome įsikurti, o jau buvome pakviesti į rikiuotę. Vadė Smiltė surikiavo savo skiltį ir su visa skautija nužygiavome į salę. Čia mūsų laukė iškilminga rikiuotė, raportai bei vėliavos pagerbimas.

Mes aktyviai dalyvavome veiklose, žaidėme, gaminome žaisliukus eglutei, dainavome dainą ir ragavome tortą.

Mūsų skiltininkė sesė Smiltė ir brolis Domas daugiausiai atsakę klausimų apie skautus, buvo pagerbti, jiems užrišo skautiškus kaklaraiščius.

Smagiausia buvo miegoti klasėje miegmaišiuose. Ilgai negalėjome užmigti, reikėjo pasidalinti įspūdžiais, paplepėti.

Kitą rytą mūsų laukė paskutinė užduotis – mieste surasti pažymėtus taškus. Komandos buvo sudarytos mišrios, tad teko susipažinti su kitais dalyviais ir jų nepamesti ieškant taškų ir vykdant užduotis taškuose.

Po varžybų atsisveikinome su naujais draugais, laukdami naujų kelionių, stovyklų ir patirčių.