Mokykloje vyksta pasiruošimas nuotoliniam mokymui (si)
Mokyklos mokytojai šią savaitę intensyviai ruošiasi mokinių mokymui(si) nuotoliniu būdu: įsivertina nuotolinio komunikavimo priemonių galimybes, ruošia priemonių planą sėkmingam nuotolinio mokymo(si) proceso įgyvendinimui, derina rekomendacijas mokiniams ir mokytojams dėl sklandaus nuotolinio mokymo(si) proceso organizavimo. Išsami informacija mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl nuotolinio mokymo (si) bus teikiama elektroniniame dienyne (EDUKA) ir mokyklos tinklalapyje. Mokyklos direktorė S. Venckūnienė https://www.eduka.lt/prisijungimas/ https://birzuausra.lt

Read More

Informacija dėl karantino
  Mokyklos bendruomenės nariai, kviečiu Jus susipažinti su Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo". Visi suprantame, kaip svarbu sąmoningai laikytis šio dokumento nuostatų ir besąlygiškai vykdyti visus nurodymus, kuriuos reglamentuoja šis dokumentas.  Spausti čia ... Sąžiningumo ir pilietiškumo  principų laikymasis - mūsų pareiga. Būkime dėmesingi  dokumento 3.1.5., 3.1.6., 3.2.2., 3.2.3., 3.3.  punktų reikalavimams. Pagarbiai Mokyklos direktorė S. Venckūnienė

Read More

Informacija švietimo įstaigoms dėl Korona viruso
  Atsižvelgdama į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir NVSC rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos (visos provincijos), Šiaurės Italijos regiono (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongo, Irano, Japonijos, Pietų Korėjos, Singapūro, 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą. Tuo laikotarpiu darbdavių, kurių įmonėse dirba ar siekia įsidarbinti žmonės, neseniai lankęsi minėtose paveiktose teritorijose, prašoma suteikti galimybes jiems dirbti namuose nuotoliniu būdu. Jei to nepavyksta padaryti, tuomet asmenys gali...

Read More

Informacija
  Informuojame, kad 2020 m. kovo 12 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu pakeičiama pavasario atostogų data. Mokiniai atostogauja nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. įsakymas, spausi čia ... Mokyklos administracija https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Read More

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena „Aušros“ pagrindinėje mokykloje
  Šiais metais Lietuvos valstybė mini vieną svarbiausių istorijos įvykių – Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. „Aušros“ pagrindinė mokykla netradiciškai šventė valstybei svarbią sukaktį. Pirmadienį, kovo 9 d., mokyklos savivaldos tarybos nariai dalyvavo rajono savivaldos pirmininkės G. Timukaitės organizuotame protmūšyje, skirtame Kovo 11-ajai. Aušriečiai, pasivadinę „Hokuna matata“ slapyvardžiu, varžėsi su kitomis aštuoniomis rajono įstaigomis: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio, „Atžalyno“, Kaštonų, Medeikių pagrindinių mokyklų, Kratiškių mokyklos-daugiafunkcio centro, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro komandomis. Protmūšio metu teko prisiminti viską apie Lietuvą,...

Read More

Konkursas „Temidė“
  Kovo 3 dieną Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje vyko teisinių žinių protų mūšis „Temidė“. Konkurse dalyvavo 12 komandų. Mūsų mokyklos komanda: Elis Balčiūnas, Gintarė Tamonytė, Neda Sirtautė, Tomas Maculevičius užėmė trečiąją vietą. Smagu, kad mokiniai labai noriai įsitraukė  į konkurso pasiruošiamąjį darbą bei susitarė, kad kitąmet konkurse vėl dalyvaus ta pati komanda ir sieks prizinės vietos.   Istorijos mokytoja metodininkė V. Gailiūnienė [gallery link="file" size="full" ids="12121,12122,12123"]

Read More

Lietuvių kalbos dienų renginys „Aušroje“
  „Aušros“ mokyklos pradinės klasės prisijungė prie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kvietimo – penktą kartą surengti Lietuvių kalbos dienas Lietuvos įstaigose. Kvietimo tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje. Kovo 10 d. pradinukai rinkosi į biblioteką, kurioje buvo demonstruojamos mokinių sukurtos knygelės. Pirmokai kūrė tema „Mano pirmoji knyga“, antrokai pristatė „Mįslių knygas“, trečiokai iliustravo pasakas, ketvirtokai – eilėraščius apie Lietuvą. Knygelių parodėlė dar veiks iki Knygnešių dienos. Kviečiame apsilankyti.  ...

Read More

Pradinių klasių mokinių konferencija
  Vasario 28 d. Marijampolės rajono Želsvos pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė pradinių klasių mokinių teorinė-praktinė konferencija „Įdomiosios pamokos“. Jos tikslas – pristatant įdomiausias pamokas, sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti(s) mokėjimo mokytis ir komunikavimo kompetencijas. Į konferenciją atvyko apie  šimtą 1-4 klasių mokinių ir jų mokytojų iš 14 mūsų šalies mokyklų. Dirbdami trijose grupėse mokiniai pristatė net 36 pranešimus apie įdomiausias ir netradicines pamokas. Renginio metu vaikai pasijuto tikrais mokytojais. Emocingai pristatė įsimintinas pamokas, plėtojo bendravimo gebėjimus viešai išsakydami savo mintis, išklausydami kitus....

Read More

Susitikimas su karininku
  Kovo 4 dieną mokykloje vyko 9-10 klasių mokinių susitikimas su Panevėžio regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Biržų poskyrio viršininku seržantu Donatu Voveriu. Kariškis supažindino mokinius su krašto apsaugos sistema, jos vadovais, paaiškino, kokios pajėgos sudaro KPKT (karo prievolės ir komplektavimo tarnybą), išsamiai papasakojo apie tarnybos būdus ir reikalavimus kandidatams. Kalbėdamas apie privalomąją tarnybą Lietuvos kariuomenėje, svečias minėjo pakeitimus dėl šauktinių amžiaus ir pateikė argumentus, kodėl jaunuoliams nevertėtų atidėlioti tarnybos vėlesniam laikotarpiui. Buvo paaiškinta, kur reikia kreiptis, norint tapti...

Read More