Mokykloje vyko nuotolinė refleksijos metodų ir formų mugė

 

Birželio 16 d. „Aušros“ pagrindinėje mokykloje vyko nuotolinė refleksijos metodų ir formų mugė. Jos metu mokytojai dalijosi įgyta patirtimi, metodais, kuriuos taiko pamokose. L. Tamošiūnaitė skaitė pranešimą „Virtualūs vertinimo/įsivertinimo („Kahoot“, „Quizzes“, „Microsof Forms“) įrankiai“. G. Skiauterienė kalbėjo apie elektroninių apklausų įrankio Google Forms naudojimą grįžtamajam ryšiui. J. Gabriūnė dalijosi žiniomis apie įsivertinimo ir refleksijos metodų taikymą ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. G. Armonavičienė skaitė pranešimą „Elektroninė mokymosi aplinka EMA – įrankis efektyviam grįžtamajam ryšiui (individualios pažangos atvaizdavimas, mokinio įsivertinimas ir kt.)“. R. Jablonskienė – „Užduoties pateikimas ir „Nebaigtų sakinių“ metodas  technologijų pamokose nuotolinio ugdymo (si) procese“. E. Kulbienė pristatė Microsoft Teams įrankio įskiepį „Pamokų bloknotas“. Jo panaudojimo galimybes. V. Papirtienė kalbėjo apie nuotolinio mokymo mokinių refleksiją rusų kalbos pamokose. E. Karaliūnienė pristatė temą – „EMA pratybų panaudojimas mokinių pasiekimų grįžtamajam ryšiui“.  V. Jasilionienė skaitė pranešimą „Skaitmeninių mokymo priemonių panaudojimas anglų kalbos pamokose“.

Džiaugiamės ir didžiuojamės mokytojais, kurie bando naujus įrankius, siekia, kad jų pamokos būtų šiuolaikiškos, įdomios ir patrauklios.