Mokslo ir žinių diena – graži ir prasminga visos bendruomenės šventė
  Mieli mokiniai, sugrįžtate į mokyklą ūgtelėję, palydėję šaunią vasarą, apsvarstę naujų mokslo metų lūkesčius ir siekius. Tegu šie metai jums būna sėkmingi.   Gerbiami tėveliai, mokytojai, kokius išbandymus mums besiųstų laikas, tikėkime, kad šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas skatina vaikų pažintinį aktyvumą, brandina asmenybę, pasitikėjimą savimi, moko suprasti išsilavinimo vertę.   Šventės proga dėkoju aptarnaujančiam personalui - už rūpestį mūsų švenčių ir kasdienybės aplinka, darnia bendruomenės veikla, o  ypač šį rugsėjį – visų saugumu ir sveikata.     Gerų ir...

Read More

Gerbiamieji mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai, mokyklos darbuotojai, lankytojai
  Informacija apie įėjimą į mokyklą ir išėjimą kasdieninio ugdymo metu. Vidurinis (prie ąžuolo) įėjimas ir išėjimas skirtas 1 a, b, c, 3 a, b, 4 c klasės mokiniams. Paradinis (nuo Vytauto gatvės) įėjimas ir išėjimas skirtas 4 a, b, 5 a, b, c, ir 6  a, b klasės mokiniams. Pagrindinis (vidinė automobilių stovėjimo aikštelė) įėjimas ir išėjimas skirtas 7 a, b, c, 8 a, b, c, 9, 10 klasės mokiniams. Stadiono įėjimas ir išėjimas skirtas 2 a, b, c,...

Read More

Visus kviečiame į Rugsėjo 1-osios šventę!!!
   Nepastebimai atėjo ruduo... Rugsėjis vėl mokyklon mina taką. Medžių lapai dabinasi ryškiomis spalvomis, žavinčiomis kiekvieną. Šis trapus grožis – rudens spalvų simfonija – įkvepia žmogui minčių: vėl nauja pradžia, naujos mintys, nauji darbai...Ir nėra nereikšmingų smulkmenų, kiekviena gyvenimo akimirka mokykloje yra įdomi, verta paties didžiausio susidomėjimo.    Visus kviečiame į Rugsėjo 1-osios šventę!!!   9.00 val. 1-okų šventinis rytmetys lauke prie „Aušros“ mokyklos simbolio. Po šventinio pasveikinimo pirmoji pamoka mokytojų kabinetuose. Įėjimas į mokyklą ir išėjimas – pro vidurines...

Read More

Susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidentu
  Rugpjūčio 26 d. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Valstybės pažinimo centro organizuotoje edukacijoje  Pilietybė ir Pilietiškumas“. Pirmiausia teko garbė susitikti su Lietuvos Respublikos Prezidentu G. Nausėda  bei bendrauti su edukacinių programų globėja  – pirmąja ponia D. Nausėdiene. Susitikimo metu mokiniai dalyvavo diskusijoje ,,Kas yra valstybė?“. Smagu buvo girdėti, kaip mokiniai diskutavo, reiškė savo mintis. Pagrindiniai mokinių atsakymai buvo tai, kad valstybė yra: tėvynė, vienybė, stiprybė, saugumas, laisvė, laisvi jos žmonės. Manau, kad mokiniams ilgam išliks atmintyje pirmosios ponios D. Nausėdienės...

Read More

Informacija pirmokų tėveliams
  „Informuojame, kad vadovaujantis  LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatomis, mokiniai, kurie mokosi mokyklose  pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, nuo 2020-09-01 turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Nemokamiems pietums gauti reikalingas Biržų rajono Socialinės paramos skyriui (toliau – Skyrius) adresuotas prašymas. Prašymą gali pateikti  vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų (toliau -pareiškėjas).   Prašymai priimami nuo 2020 m. liepos 1 d.   Pirmenybė teikiama pareiškėjų aptarnavimui nuotoliniu būdu  t. y. prašymų pateikimui  per...

Read More