Informacija pirmokų tėveliams

 

„Informuojame, kad vadovaujantis  LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatomis, mokiniai, kurie mokosi mokyklose  pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, nuo 2020-09-01 turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Nemokamiems pietums gauti reikalingas Biržų rajono Socialinės paramos skyriui (toliau – Skyrius) adresuotas prašymas. Prašymą gali pateikti  vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų (toliau -pareiškėjas).

 

Prašymai priimami nuo 2020 m. liepos 1 d.

 

Pirmenybė teikiama pareiškėjų aptarnavimui nuotoliniu būdu  t. y. prašymų pateikimui  per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą  (SPIS) adresu:  www.spis.lt

 

Skyriaus adresas: 107 kab., Vytauto g. 59, Biržai

Informacija teikiama telefonu: 8 450 42115.

Prašymas pirmoko nemokamiems pietums be pajamų vertinimo   Atsisiųsti