Projektas ,,Dirbsiu saugiai“

 

Lapkričio 23-26 d. žmogaus saugos dalyko pamokose 5 klasių mokiniai dalyvavo projekte ,,Dirbsiu saugiai“, kurį organizavo Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto tikslas – skatinti mokinius atkreipti dėmesį į saugos ir sveikatos svarbą darbe, skleisti šios srities žinias jaunesniųjų klasių mokiniams, supažindinti juos su saugaus darbo sąvoka, pagrindiniais saugaus darbo reikalavimais ir elementais.

Projekto veiklos vyko nuotoliniu būdu, darbų saugos inspektoriai suteikė teorinių žinių, mokiniai aktyviai dalyvavo veiklose, atsakinėjo į darbų saugos inspektorių užduodamus klausimus, atliko praktines užduotis, o įgytas žinias pasitikrino virtualioje viktorinoje.

Linkime šias žinias pritaikyti praktiškai gyvenimiškose situacijose ir išlikti saugiems.

 

Žmogaus saugos mokytoja Rima Mitrochinienė