Paspausk ranką Jonui Basanavičiui

 

Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, išvakarėse 8a klasės mokiniai „spaudė ranką“ Nepriklausomybės akto signatarui Jonui Basanavičiui ir dėkojo už jo darbus Lietuvai, laisvei, žmonėms. Idėja buvo tokia: prisimenat iškilias Lietuvai asmenybes aptarti jų veiklą, nuopelnus ir padėkoti jiems už tai, kuo esame ir ką turime. Pasirinktas buvo dr. Jonas Basanavičius. Perskaitę ir per lietuvių literatūros pamoką aptarę jo biografiją, veiklą, asmenybę, aštuntokai ant kopijuotų Monikos Vaicenavičienės knygos ,,Pasakojimas apie daktaro Jono Basanavičiaus keliones ir darbus“ (Vilnius, 2018, Tikra knyga) lapų rankos rašė savo padėkas, taip tarsi paspausdami ranką signatarui. Padėkose jie minėjo ir Vasario 16-osios Nepriklausomybę, ir lietuvių kalbos puoselėjimą, Lietuvių mokslo draugijos įkūrimą, ir nuopelnus atidarant pirmąją dailės parodą, įkuriant pirmąją lietuvišką gimnaziją Vilniuje, dėkojo ir už rūpestį išsaugoti Gedimino pilį nuo griovimo, kelionę į Ameriką ir lėšų Tautos namams statyti rinkimą, lietuviškų knygų leidimą, Lietuvos vėliavos kūrimą, laikraščio ,,Aušra“ leidimą.

Visiems buvo verta prisiminti mūsų patriarcho nuopelnus, nes „nestudijuodami istorijos negalime suprasti savo praeitis, įvertinti dabarties ir planuoti ateities“ (pagal A. Zamoyskį).

 

Jūratė Laisvūnė Šatienė