Informacija mokyklos  bendruomenei

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 113 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” pakeitimo”, ugdymo procesas mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, iki 2021 m. kovo 31 d. organizuojamas nuotoliniu būdu.

Visa informacija, susijusi su ugdymo proceso organizavimu, teikiama per elektroninį Eduka dienyną.

 

Administracija