Projektas ,,Mes iš ,,Aušros“ – bendruomenės susitikimas su buvusia mokine Gintare Šate: apie sėkmės istoriją, apie mėgstamą darbą, apie pozityvią pagalbą vaikams

 

Balandžio 9 dieną Biržų „ Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytojai nuotoliniu būdu susitiko su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintare Šate. Džiugu, kad Gintarė – buvusi mūsų mokyklos mokinė. Ji papasakojo savo sėkmės istoriją – kaip kryptingai siekė svajonės padėti specialiųjų poreikių turintiems vaikams: mokėsi, dirbo vaikų darželyje, domėjosi pagalbos vaikams galimybėmis, šiandien, sukaupusi praktinės veiklos patirtį, vadovauja vaikų konsultavimo skyriui. Gintarė teigė, kad dažnai prisimena mokytojus, dėkinga jiems už stiprius ryšius su mokykla, suteiktą gyvenimišką patirtį.
Kitas svarbus susitikimo tikslas – tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kompetenciją. Gintarė pristatė Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus veiklą. Tai naujai įkurtas skyrius. Jo paskirtis – visoje šalyje didinti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi veiksmingumą, teikti metodinę, konsultacinę pagalbą, švietimo pagalbą. Gintarė pristatė įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių mokinių ugdymo strategijas, ugdymo organizavimo rekomendacijas, skyriaus parengtą metodinę medžiagą.. Kartu su mokytojais diskutavo apie raidos sutrikimų atsiradimo priežastis, pasekmes, pagalbą mokiniui, įtraukiojo ugdymo perspektyvas, sėkmingą komandinį darbą ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius. Įdomu buvo sužinoti, kad Lietuvoje diegiama Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema (PEPIS), organizuojami mokymai ugdymo įstaigų komandoms. Sistema siekiama mokyti, stiprinti, akcentuoti ir daryti įtaką pozityviems individualiems asmens pokyčiams visose su juo susijusiose aplinkose, skatinti ugdymo proceso dalyvių (mokinio, jo tėvų, bendraklasių, mokytojų, specialistų ir kt.) asmeninį tobulėjimą, keičiant veiklos stilių ir kokybę bei suteikiant galimybę mėgautis pokyčiais.
Mums liko jauki ir šilta Gintarės sugrįžimo nuotaika, įvairių leidinių ir metodikų pristatymas, liko įtikinantis pavyzdys, kad nuosekli pagalba sutrikusios raidos vaikui keičia jo gyvenimą, tik, anot Gintarės, mokyti vaiką reikia tais būdais, kuriais jis mokosi.

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos

Vaiko gerovės komisijos informacija