Edukacinis renginys „Pavasaris kviečia kalbėti(s)“

 

Kiekvieną pavasarį šauniausi  respublikos 3-4 klasių mokiniai dalyvauja edukaciniame renginyje „Pavasaris kviečia kalbėti(s)“, kurį organizuoja „Aušros“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės Virginija Kruopienė ir Asta Petrusevičienė.

Šiais metais pirmą kartą renginys buvo organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant skaitmeninį įrankį „Kahoot“.

Edukaciniame susitikime dalyvavo mokiniai iš Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos,  Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos,  Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos, Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos,  Biržų „Atžalyno“ ir „Aušros“ pagrindinių  mokyklų.

Ši edukacinė programa buvo  skirta bendrųjų kompetencijų (asmeninės, mokėjimo mokytis) ugdymui. Ja siekėme skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija, tautosaka, ugdyti loginį mąstymą.

Renginys vyko  dviem turais: pirmame dalyvavo visi užsiregistravę mokiniai, antrame – 15 pirmo turo nugalėtojų. Abiejuose etapuose dalyviams buvo pateikta po 15 klausimų iš lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo dalykų. Buvo vertinamas dalyvio greitis ir teisingas atsakymas.

Penki nugalėtojai buvo apdovanoti prizais: V vietą užėmė 4a klasės mokinys Vilius Lukoševičius iš Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos, IV vietą –  4 klasės mokinė Adrija Indrikonytė iš  Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos, III vietą užėmė 3a klasės mokinė iš  „Atžalyno“ pagrindinės  mokyklos – Emilija Vanagaitė, II – mūsų mokyklos 4c klasės mokinė Eva Sindriūnaitė, I vieta atiteko aušrietei Ivetai Vaičiulytei.

 

„Aušros“ pagr. m-klos

prad. kl. mokytojos metodininkės

V. Kruopienė, A. Petrusevičienė