Renginys „Vartai į vasarą“

 

Kalendorinės vasaros pradžią žymi Tarptautinė vaikų gynimo diena, kuriai yra jau daugiau nei 70 metų.

Šią dieną pradinio ugdymo mokytojos organizavo integruotas lietuvių kalbos, dailės ir technologijų, muzikos, fizinio ugdymo pamokas. Mokiniai įsijungė į  įvairias praktines veiklas. Pirmokai žiūrėjo muzikinį spektaklį, piešė vasaros nuotaiką, buvo vikrūs, greiti, draugiški atlikdami estafetes. Antrokai šią dieną pasitiko linksmai žaisdami parke, piešdami plakatus, spalvotomis kreidelėmis mokyklos kieme vaizdavo vasarą.  Trečiokai parašė laišką šilčiausiam metų laikui, piešė ant savo delnų šypsenas, grupėse atliko smagias užduotis apie vasarą, smagiai žaidė judriuosius žaidimus parke. Ketvirtokai vasarą pasitiko sportuodami. Linksmose estafetėse teko greitai bėgti, šokti, šokinėti ir lįsti pro lanką.

Mokiniai ugdėsi komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas.

Pradinių klasių mokytoja  Eglė Nemanienė