2020-2021 m.m. tiriamųjų darbų temos

 

Vienoje iš bendrojo ugdymo kaitos krypčių teigiama, jog būtina skatinti patirtinį, tiriamąjį, kūrybinį, interpretacinį mokymąsi, kuriantį giluminius teorijos ir praktikos ryšius, susietus su realiu gyvenimu.
Tuo tikslu birželio 16 d. mūsų mokyklos 5-10 kl. mokiniai atlikdami įvairių dalykų tiriamuosius darbus turėjo galimybę susipažinti su pagrindiniais tyrimo metodais, įgyti įgūdžių savarankiškai tyrinėti gamtos ir visuomenės gyvenimo reiškinius, pateikti vertingų pasiūlymų, pastebėjimų, analizuoti duomenis, formuluoti išvadas ir rekomendacijas, mokėsi naudotis moksline literatūra. Iš kiekvieno dalyko mokiniams buvo pasiūlyta po 1-2 tiriamųjų darbų temos. Temą pasiūlyti galėjo ir patys mokiniai, kuo ir pasinaudojo dalis 8a kl. mokinių.
Dėl karantino šių metų tiriamieji darbai ir jų pristatymas vyko nuotoliniu būdu. Teams aplinkoje vaizdo konferencijos metu mokiniai pristatė savo darbus bei stebėjo kitų mokinių. Naudojant skaitmeninius įsivertinimo įrankius (Quizzis, Kahoot, Forms), interaktyvią Padlet lentą mokiniai įsivertino, išsakė savo nuomonę. Džiaugėsi, kad ši veikla padeda įgyti savarankiško darbo, svarbiausios informacijos atrinkimo, aktualių problemų ir jų sprendimo būdų atradimo įgūdžius. Prisipažino, kad taip įgyjamas pasitikėjimas savimi, formuojamos gilesnės dalyko žinios, tobulinami viešojo kalbėjimo įgūdžiai, kurie vėliau gali būti pritaikomi įvairiuose konkursuose, olimpiadose ar studijų metu.

Informaciją parengė STEAM grupės narė
E.Kulbienė

 

2020-2021 m.m. tiriamųjų darbų temos