Išnuomojamos Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo bendrabučio patalpos odontologinės praktikos veiklai

 

Bendrabučio pastato, esančio Biržų m. Vytauto g.47 išnuomojamų patalpų bendras plotas –35,73kv. m.
Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) – 10metų.
Pasiūlymų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2021 m. liepos 29 d. 10val.
Pradinis mėnesio vieno kvadratinio metro nuompinigių dydis –2,74€.
Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti įvyks 2021 m. liepos 30d. 10 val. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos raštinėje103 kab.
Užklijuoti vokai su pasiūlymais pateikiami Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos raštinėje. Ant vokų turi būti užrašyta:
„Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bendrabučio pastato patalpų, esančių Biržų m. Vytauto g. 47, nuomos konkursui“.
Voke turi būti pateikta: nustatytos formos pasiūlymas ir kredito įstaigos išduotas dokumentas, arba patvirtinta jo kopija, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui( 293,70 Eur.).
Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos sąskaitą LT127044060008099382 SEB.
Dėl papildomos informacijos apie nuomojamą turtą ir nuomos sąlygas, bei nuomojamo turto apžiūros, galima kreiptis į Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, Vytauto g.47, Biržai, tel.: (8 450) 36718.