„Aušros“ mokyklos SELFIE įsivertinimo patirties pristatymas

 

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla – viena iš Europos mokyklų, dalyvaujančių „Skaitmeninių mokyklų apdovanojimo“ projekte.

Spalio 12 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Švykienė Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamoje viešojoje konsultacijoje „Mokyklų SELFIE įsivertinimo patirtys“ pristatė mokyklos parengtą informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo strategiją, pasidalijo patirtimi apie mokytojų ir mokinių skaitmeninio raštingumo kompetencijų stiprinimą ugdymo(si) procese.

Projekto A-SELFIE darbo grupės atstovė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė pagyrė mokyklą už puikias iniciatyvas integruojant skaitmenines technologijas į ugdymo procesą.

Tikime, kad įgyvendinę strategiją, tapsime pripažinti ir prisijungsime prie augančios skaitmeninių mokyklų bendruomenės Europoje.

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos informacija