„Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų“ programa

 

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla – viena iš Europos mokyklų, dalyvavusių „Skaitmeninių mokyklų apdovanojimo“ programoje. Dvejus metus trukęs projektas „SELFIE – Digital Schools Awards“ – HP vadovaujama švietimo iniciatyva, kuria siekiama remti, skatinti ir pripažinti mokyklų naudojimąsi technologijomis. Programos tikslas – taikyti SELFIE įsivertinimo priemonę naujovėms ir sisteminiams pokyčiams mokyklose, skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą skaitmeninių technologijų srityje.

Džiaugiamės, kad mokykla nacionaliniu mastu visose projekto vykdymo srityse: SELFIE ataskaita, lyderystė, bendravimas ir tinklų kūrimas, infrastruktūra ir įranga, tęstinis profesinis tobulėjimas/augimas, mokymas ir mokymasis, vertinimas bei mokinių skaitmeninės kompetencijos gerai įvertinta ir apdovanota ženkleliais, didžiuojamės, kad prisijungėme prie augančios skaitmeninių mokyklų bendruomenės Europoje.

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos informacija