Pradinių klasių projektas „Vaikų Velykėlės 2022“

 

Balandžio 11-15 d. pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojai vykdė jau tradiciniu tapusį projektą „Vaikų Velykėlės“ bei dalyvavo labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ organizuojamame respublikiniame projekte „Vaikų Velykėlės 2022“. Mūsų projekto tikslas – plėsti pradinių klasių mokinių žinias apie Velykų ir Vaikų Velykėlių (Atvelykio) papročius, puoselėti senas lietuviškas tradicijas, ugdyti tautišką vaikų mąstyseną.

Pradinio ugdymo mokytojos organizavo integruotas lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, muzikos, dailės ir technologijų pamokas, kurių metu prisiminė šv. Velykų ir Vaikų Velykėlių (Atvelykio)  tradicijas bei papročius, aptarė kiaušinių marginimo būdus ir reikšmes, dainavo velykines daineles, žaidė žaidimą „Kiaušinių ridenimas“. Naudodami WordWall įrankį, mokiniai dalyvavo viktorinoje „Velykos“.

Po to vaikai ėmėsi praktinės veiklos. Du metus šį projektą vykdę nuotoliniu būdu, pagaliau galėjome pasidžiaugti margindami mūsų Didįjį kiaušinį mokykloje. Paralelinių klasių mokiniai puošė Didįjį margutį pagal pasirinktus marginimo motyvus.

Už tradicijų puoselėjimą, kūrybiškus darbelius iš respublikinio projekto iniciatorių jau sulaukėme ir specialiai skirtų dovanų – vienos iš geriausių lietuvių rašytojo Aido Jurašiaus knygų „Žąsino Gagio kelionės“.

Įgyvendindami šį projektą mokiniai įgytas žinias pritaikė praktiškai: gamino darbelius, naudojo kiaušinių dažymo, dekoravimo būdus.

 

Pradinių klasių mokytoja Daiva Petrulienė