Metodinė diena „Aušros“ pagrindinėje mokykloje

 

 

Spalio 25 d. Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje vyko metodinė diena „Atnaujinto ugdymo turinio iššūkiai ir patirtys“. Į metodinę dieną atvyko Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro darbuotojai bei švietimo įstaigų vadovai.

Mokyklos direktorė S. Venckūnienė pasveikino atvykusius svečius, pristatė mokyklą. UTA diegimo komandos narės – V. Jasilionienė, E. Kulbienė ir R. Mitrochinienė, sėkmingai dalyvavusios pasirengimo diegiant atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programos veiklos tyrime – pristatė sukauptą patirtį. Informacinių technologijų ir fizikos mokytoja E. Kulbienė aptarė tyrimo tikslus, uždavinius, parengtą išplėstinį pamokos planą, pasidžiaugė, kad mokykla dalyvavo tyrime, įgijo patirties ir daug ramiau žvelgia į ateinančias permainas diegiant atnaujintą ugdymo turinį. Fizinio ir dorinio ugdymo mokytoja R. Mitrochinienė apžvelgė metodikos grupėse sukurtus kompetencijų sandų raiškos žemėlapius, pasidalijo praktiniais patarimais, kaip sukurti pamokos uždavinį, kuriame išryškėtų ugdomos kompetencijos. Anglų kalbos mokytoja V. Jasilionienė pristatė pamokos stebėsenos vertinimo protokolą, demonstravo veiklų pavyzdžius iš vaizdo pamokų. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Slavinskienė aptarė mokyklos mokytojų apklausos apie pasirengimą diegti atnaujintą programų turinį rezultatus.

Po pristatymų vyko diskusija apie atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo iššūkius, pasidalinta įžvalgomis, vadybinių sprendimų pavyzdžiais, kurie taikomi tiek Biržų, tiek Rokiškio ugdymo įstaigose.

Dėkojame mokyklos ugdymo turinio atnaujinimo diegimo komandai, Biržų švietimo pagalbos tarnybos darbuotojams už metodinės dienos idėją, už galimybę mokytis vieniems iš kitų.