10-os klasės mokinių klasės valandėlė „Mano karjeros planas“

 

 

Spalio 26 d. 10-os klasės mokiniams vyko klasės valandėlė „Mano karjeros planas“. Valandėlės metu mokiniai pildė savo karjeros planą. Aiškinosi, kas yra karjera, analizavo savo artimiausią aplinką. Mokiniai tyrinėjo savo asmenybės savybes, aptarė šiuo metu darbo pasaulyje dominuojančias profesijas, veiklos sritis. Aptarė savo interesus, vertybes, gebėjimus bei kokius gebėjimus reikia tobulinti. Prisiminė svarbiausius pasiekimus praeitais metais ir kodėl jie yra svarbūs, ką naujo sužinojo per praėjusius metus apie save.

Lapkričio mėnesį kiekvienas mokinys individualiai aptars karjeros planą su karjeros specialistu. Išsikels trumpalaikius, ilgalaikius tikslus, analizuos, kodėl jie svarbūs, numatys jų įgyvendinimo laiką bei sudarys profesinį karjeros žemėlapį.

 

Karjeros specialistė Alma Urbienė