Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas pagal „Erasmus+“ programą

 

 

Spalio 27 – lapkričio 2 d. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytojų komanda, įgyvendindama „Erasmus+“ projekto „Integrating innovation and ICT tools to school curriculum“ antrąją dalį, tobulino skaitmeninio raštingumo kompetencijas CEKDEV international education development academy Turkijoje.

Projekto tikslas – gerinti mokymo(si) kokybę ir tobulinti mokytojų informacinių technologijų valdymo gebėjimus bendradarbiaujant su kitų Europos šalių mokytojais.

Programa „Erasmus+“ siekiama kurti inovatyvius rezultatus drauge su tarptautiniais partneriais įgyvendinant bendras iniciatyvas, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi. Taip pat stiprinama organizacijų veiklos kokybė, dalyvių gebėjimas dirbti tarptautiniu mastu bei siekiama modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas.

Mokymų metu mokytojai kartu su kolegomis iš Latvijos ir Lietuvos praktiškai išbandė Web 2.0 ir programavimui skirtus įrankius: Padlet, Code, Scratch, Canva, Cram, Voki ir kt.

Naudodamiesi jais, mokytojai kūrė užduotis mokinių kritinio mąstymo, problemų sprendimo, atidumo ir komandinio darbo ugdymui, testus, apklausas, generavo QR kodus ir išbandė kitus įtraukius ir inovatyvius mokymo(si) metodus mokinių motyvacijai, įtraukčiai ir pažangai didinti. Taip pat susipažino su programavimo pagrindais, komandinio darbo su mokytojais iš Latvijos metu tobulino bendradarbiavimo ir komunikavimo užsienio kalba įgūdžius bei pagilino žinias apie internetinį saugumą.

Projekto metu mokytojai tobulino ne tik dalykines kompetencijas, taip pat ir tarpkultūrinę kompetenciją, lankydami Turkijos architektūros paminklus, muziejus, parkus ir kitas įžymias vietas, susipažino su turkų nacionaline virtuve.

Po pažymėjimų įteikimo buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės.

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos komanda