Aš ir aplinka. Visi esame vieni kitiems reikalingi

 

Lapkričio 7-8 d. 2-ų klasių mokiniams bibliotekoje vyko karjeros ugdymo veikla „Aš ir aplinka. Visi esame vieni kitiems reikalingi“.

Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su sąvokomis karjera, profesija, darbininkas, tarnautojas. Aptarė profesijas, kurias žino ir su kokiomis dar norėtų susipažinti. Dirbdami grupėse atliko užduotį „Kas atsitiktų, jei nebūtų kurios nors profesijos?“.

Remdamiesi perskaitytos Richard Scarry „Ką žmonės dirba visą dieną“ knygos skyrelio „Statom naują namą“ ištrauka, pristatė profesijas, reikalingas norint pastatyti namą. Gvildeno , kodėl kiekvienas darbas yra svarbus. Grupėse, išsirinkę vieną profesiją, „nunėrė tinklą“, surašydami kuo daugiau gebėjimų, kurių reikia šiai profesijai. Darbus pristatė savo klasės draugams.

Karjeros specialistė Alma Urbienė