Įtraukusis ugdymas – pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis

 

 

Mokyklos bendruomenė tęsia bendradarbiavimą su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus konsultantais. Pasirašyta sutartis dėl dalyvavimo a. spektro mokyklų veiklos tinkle.

A. Spektro mokyklų tinklo vizija – sukurti funkcionalų, sistemingai veikiantį mokyklų tinklą, kurio institucijos būtų visapusiškai pasiruošusios priimti ir ugdyti vaikus, turinčius autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų. Tinklui priklausančios įstaigos gebėtų teikti konsultacinę ir informacinę pagalbą savo rajono, regiono švietimo įstaigoms. A. spektro mokyklų tinklo įstaigų glaudus bendradarbiavimas prisidėtų prie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymosi kokybės gerinimo.
Spektro mokyklų tinklo tikslas – siekti autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi kokybės gerinimo.

Spektro mokyklų tinklo uždaviniai:
• Užtikrinti saugią, poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką;
• Keisti įstaigos bendruomenės ir visuomenės požiūrį į vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
• Nuolat kelti įstaigos bendruomenės kvalifikaciją;
• Konsultuoti rajono, regiono švietimo įstaigų darbuotojus vaikų, turinčių autizmo ar kitų specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais;
• Bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis a. spektro mokyklų tinklo įstaigomis, Ugdymo plėtotės centru ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

 

VGK informacija