Respublikinė metodinė-praktinė mokytojų STEAM stažuotė-konferencija VGTU inžinerijos licėjuje

 

Vasario 7 d. mūsų mokyklos mokytojos – E. Kulbienė, A. Kaminskaitė ir S. Galvelytė VGTU inžinerijos licėjuje dalyvavo respublikinėje metodinėje-praktinėje mokytojų STEAM vienos dienos stažuotėje.

Jos metu mokytojos E. Kulbienė ir S. Galvelytė kartu su licėjaus matematikos mokytoja 10 klasės mokiniams vedė integruotą STEAM matematikos-fizikos-biologijos pamoką „Objektų aukščio skaičiavimas“. Pamokos metu mokiniai konstravo senovėje naudotą prietaisą kvadrantą, kuriuo matavo mokyklos aukštį, gilinosi į trigonometrinių funkcijų svarbą fizikos ir biologijos srityse.

Mokytoja A. Kaminskaitė kartu su licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos mokytojomis 6 klasės mokiniams vedė integruotą STEAM lietuvių kalbos ir literatūros-gamtos-geografijos pamoką „Pasaulio atsiradimas. Mitai ir teorijos“. Pamokoje mokiniai savo sukurtoms sakmėms apie pasaulio atsiradimą ieškojo mokslinio paaiškinimo. Atlikdami bandymus stebėjo, kaip atsiranda vėjas, geografijos mokytoja vaizdžiai aiškino, kaip susiformuoja kalnai, mokiniai lygino parduotuvėje pirktus gipso miltelius su natūralaus gipso gabalėliais, kuriuos mokytoja A. Kaminskaitė atvežė iš Biržų.

Vasario 15 d. VGTU inžinerijos licėjuje 4-ojoje respublikinėje metodinėje-praktinėje mokytojų STEAM stažuotėje-konferencijoje „Sėkmingas UTA kompetencijų įgyvendinimas STEAM pagrindu“ jau šešios mūsų mokyklos mokytojos kartu su kitais 200 pedagogų iš visos Lietuvos išklausė pranešimus, stebėjo kitų mokytojų vestas pamokas, dalyvavo diskusijose.

Licėjaus direktorė dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė pasidalino jau šeštus metus skaičiuojančia STEAM ugdymo licėjuje istorija bei šios krypties įgyvendinimo licėjuje raidos etapais.

Su strateginėmis švietimo aktualijomis dalyvius supažindino kviestiniai konferencijos svečiai: Vilniaus m. savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Gulbinas, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja dr. Asta Ranonytė, EDU VILNIUS direktorė Unė Kaunaitė, Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto STEAM ugdymo programų vadovas dr. Paulius Lukas Tamošiūnas.

VGTU inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ernesta Smalinskė kvietė konferencijos dalyvius atrasti socialinių ryšių svarbą ir būtinybę ne tik patiems pedagogams drąsiai kurti vertingus praktinio bendradarbiavimo ryšius, bet ir padėti mokiniams ugdytis gebėjimą „užsidirbti“ savo socialinį kapitalą.

IT ir fizikos mokytoja E. Kulbienė