Edukacinis renginys „Pavasaris kviečia kalbėti(s)“

 

Kiekvieną pavasarį šauniausi respublikos 3-4 klasių mokiniai dalyvauja edukaciniame renginyje „Pavasaris kviečia kalbėti(s)“, kurį organizuoja „Aušros“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės Virginija Kruopienė, Asta Petrusevičienė ir Biržų švietimo pagalba.

Šiais metais edukaciniame renginyje dalyvavo 48 mokiniai iš visos Lietuvos. P rograma skirta bendrųjų kompetencijų (asmeninės, mokėjimo mokytis) ugdymui. Ja siekiama skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija, tautosaka, ugdyti loginį mąstymą.

Renginys vyko dviem turais: pirmame dalyvavo visi užsiregistravę mokiniai, antrame – 20 pirmo turo nugalėtojų. Abiejuose etapuose dalyviams buvo pateikta po 15 klausimų iš lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo dalykų. Buvo vertinamas dalyvio greitis ir teisingas atsakymas.

Penki nugalėtojai apdovanoti vertingomis knygomis ir pagyrimo raštais.

 

„Aušros“ pagr. m-klos

prad. kl. mokytojos metodininkės

V. Kruopienė, A. Petrusevičienė