Pradinių klasių projektas „Vaikų Velykėlės 2023“

 

Balandžio 3-7 dienomis, dalyvaudami labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ organizuotame projekte „Vaikų Velykėlės 2023“, pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos mokykloje vykdė projektą „Vaikų Velykėlės“.

Vaikų Velykėlių (Atvelykio) tradicijos itin artimos pačioms Velykoms – vėl dažomi ir ridenami margučiai, žaidžiami įvairiausi linksmi žaidimai, tačiau šios šventės metu visas dėmesys skiriamas vaikams.

Mūsų projekto tikslas – puoselėjant senas lietuviškas tradicijas plėtoti pradinių klasių mokinių žinias apie Velykų ir Atvelykio papročius, ugdyti tautišką vaikų mąstyseną, padėti suvokti Velykų prasmę.

Pradinių klasių mokytojos organizavo integruotas lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, muzikos, dailės ir technologijų pamokas, kurių metu prisiminė šv. Velykų ir Atvelykio tradicijas bei papročius, aptarė kiaušinių marginimo būdus ir reikšmes, dainavo daineles, žaidė žaidimą „Kiaušinių ridenimas“, išsirinko klasės Kiaušinių Karalių.

Naudodamiesi skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis Kahoot ir WordWall mokiniai interaktyviu būdu žaidė viktoriną „Velykėlės“, žaidimą „Velykos“.

Po to paralelinių klasių mokiniai puošė Didįjį margutį pagal pasirinktus marginimo motyvus. Mokiniai žinias įtvirtino per praktinį patyrimą: gamindami darbelius, naudodami kiaušinių dažymo, dekoravimo būdus.

Sukurtas Didysis margutis papuošė mokyklos erdvę, jo skaitmeninė nuotrauka išsiųsta labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ organizuojamam respublikiniam projektui „Vaikų Velykėlės 2023“.

Už tradicijų puoselėjimą, kūrybiškus darbelius iš respublikinio projekto iniciatorių jau sulaukėme ir specialiai skirtų dovanų – vienos iš geriausių lietuvių rašytojos Rebekos Unos knygučių „Aš pakeisiu pasaulį“.

 

Pradinių klasių mokytojos
Virginija Kruopienė, Miglutė Budriūnienė, Daiva Petrulienė