Atnaujinto ugdymo turinio diegimo praktikumas ,,Aušros“ pagrindinėje mokykloje

 

Balandžio 20 d. „Aušros“ pagrindinėje mokykloje, tęsiant susitikimų ciklą, lankėsi Panevėžio r. Velžio gimnazijos pradinio ugdymo mokytojų komanda. Susitikimo-praktikumo tikslas – pamokų pagal atnaujintą ugdymo turinį planavimas, organizavimas, vertinimas.

Mokyklos UTA komanda pristatė ugdomų gebėjimų pagal atnaujintas programas pasiekimų sritis, pasiekimų lygius ir jų vertinimą, kompetencijų žemėlapių pritaikymą planuojant pamokų veiklas, aptarė visų kompetencijų žemėlapius, jų sandų raišką pamokose, ryšį su pamokos uždaviniu. Mokyklos mokytojai: E. Karaliūnienė, M. Budriūnienė, V. Kruopienė, R. Viederienė, A. Petrusevičienė, R. Briedienė, R. Kubilienė, L. Štrėmienė vedė atviras pamokas, pristatė pamokos kortelę, aptarė pamokų planavimą.

Mokyklos administracija