Žemaitijoje skambėjo biržietiška šnekta

 

Balandžio 24 d. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinės Odeta Kriaučiūnaitė (2c klasė, mokytoja Virginija Kruopienė) ir Goda Kruopytė (4a klasė, mokytoja Asta Petrusevičienė) vyko į Šiaulių r. Pavenčių MDC, Raudėnų skyrių, kur XXII kartą vyko edukacinis renginys „Sukas sukas malūnėlis. Čiauška, šėlsta jaunimėlis Jurginių dienoje“, skirtas ugdyti mokinių tautiškumą, kūrybiškumą, smalsumą, bendruomeniškumą, domėjimąsi liaudies menu – tarmišku žodžiu, daina, šokiu, liaudies dirbinių kūryba.

Renginį pradėjo Odeta biržietiškai pasakodama istoriją: „Kas atsitika vienų dienų, kai kaimyną Untanioks atėje“. Visiems žemaičių krašto klausytojams buvo be galo keista ir nelabai suprantama. Salėje tyliai klausėsi net patys mažieji žiūrovai.

Po pasveikinimo mokiniai dirbo grupėse: dažė kiaušinius, kūrė Jurginėms skirtus dangaus kūnų vaizdus, mokėsi žaisti ir šokti žemaitiškus šokius. Teko pabėgioti po kiemą, apkabinti ąžuolą, susipažinti su ožka ir ožiukais, pasidžiaugti poviniais karveliais, pajodinėti ant ponio, prisiekti šv. Jurgio akmeniui ir pasistiprinti šv. Jurgio arkliaganių sumuštiniais.

Atlikę visas užduotis šventės dalyviai vėl susirinko į būrį ir klausėsi žemaitiškai ir biržietiškai sekamų pasakojimų, džiaugėsi dalyvių šokiais, dainomis ir kanklių skambėjimu.

Renginys baigėsi apdovanojimais ir fotografavimusi prisiminimui prie tradicinio, jau 11-tus metus besisukančio malūnėlio.

 

Mokytoja metodininkė Virginija Kruopienė