Dėl dalyvavimo tarptautiniame IEA TIMSS 2023 tyrime

 

Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos (angl. IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tarptautinių matematikos ir gamtos mokslų tyrime TIMSS 2023 (angl. Trends in International Mathematics and Science Study) dalyvauti yra atrinkta  mūsų mokyklos 8 c klasė.

Lietuva dalyvauja dviejuose IEA TIMSS 2023 (ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių) matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų tyrimuose. Mūsų šalis šiuose tyrimuose dalyvauja nuo pat nepriklausomybės atkūrimo pradžios. Šiame, jau aštuntame, TIMSS tyrimų cikle dalyvauja daugiau nei 60 pasaulio šalių. Tyrimą vykdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM) ir Nacionalinės švietimo agentūra (toliau – NŠA).

Lietuvos mokyklose TIMSS 2023 tyrimai vyks nuo 2023 m. balandžio 15 d. iki birželio 1 d.

Visose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, mokyklų atranką TIMSS ir visiems kitiems tarptautiniams tyrimams vykdo tarptautinės organizacijos. Mokyklos atrenkamos atsitiktinės atrankos būdu iš visų Lietuvoje veikiančių mokyklų, mokančių mokinius lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis, sąrašo.

Pagal tarptautinius tyrimų reikalavimus visi šalyse tarptautinių tyrimų metu surenkami duomenys yra konfidencialūs, konkrečių tyrimo dalyvių rezultatai nėra skelbiami. Nė vieno tyrime dalyvavusio asmens vardas, pavardė ir nė vienos mokyklos pavadinimas nebus atskleisti. Viešai skelbiami tik nuasmeninti šalies rezultatai, tačiau pati mokykla gali paviešinti informaciją apie tai, kad ji yra atrinkta ir dalyvauja viename ar kitame tarptautiniame tyrime, skelbti savo mokyklos rezultatus, dalintis patirtimi, kaip jai, atsižvelgiant į tarptautinių tyrimų išvadas ir rekomendacijas, sekasi gerinti mokinių pasiekimus. Asmens duomenų apsaugos deklaracijos Jums bus išsiųstos (dėl mokinių klausimyno pildymo).

 

TIMSS tyrimo tikslas – analizuoti aštuntokų matematikos ir gamtos mokslų pasiekimus, šių pasiekimų kaitą ir tendencijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, pasiekimus lemiančius socialinius, ekonominius ir kultūrinius veiksnius, aktualią kontekstinę informaciją. Tyrimas nukreiptas padėti šalims dalyvėms stebėti nacionalinio švietimo būklę, ją lyginti su kitų šalių švietimu ir remiantis patikima, kiekviename cikle atnaujinama informacija tobulinti švietimo politiką ir praktiką.

Daugiau informacijos apie šį tyrimą (pristatymus, ataskaitas, atvirų TIMSS užduočių leidinius ir kt.) galite rasti ŠMSM (https://smsm.lrv.lt/lt/teisine-informacija-1/ti-tyrimai-ir-analizes/tarptautiniai-tyrimai/tarptautiniai-svietimo-tyrimai) ir NŠA  tinklalapyje (https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/tyrimai/tarptautiniai-tyrimai/iea-timss/).

 

 

 

Mokyklos administracija