Metodinė diena rajono anglų kalbos mokytojams

 

Gegužės 5 d. „Aušros“ pagrindinės mokyklos Kalbų metodikos grupė, bendradarbiaudama su Biržų švietimo pagalbos tarnyba, organizavo metodinę dieną anglų kalbos dalyko mokymo klausimais. Nuotoliniu būdu vykusiame renginyje dalyvavo mūsų mokyklos ir kitų rajono mokyklų anglų kalbos mokytojai.

Mokymus apie lankstų požiūrį į mokinių užsienio kalbų mokymą (“Shaping Student Learner with a flexible approach”) maloniai sutiko vesti anglų kalbos mokytoja ekspertė, Oxford University Press lektorė Miglė Ogorodnikovienė. Šį kartą pranešėja kalbėjo apie integruoto mokymo galimybių vystymą anglų kalbos pamokose, supažindino metodinės dienos dalyvius su įvairiais klausymo, skaitymo, rašymo bei kalbėjimo įgūdžių lavinimo aktyviais metodais, pristatė Oxford University Press leidyklos siūlomas naujoves, atitinkančias atnaujintą bendrųjų ugdymo programų turinį, bei įvairius motyvaciją, kūrybiškumą, kritinį mąstymą skatinančius ir bendrąsias kompetencijas ugdančius metodus.

Lektorė taip pat pasidalijo mintimis apie ilgalaikių planų, derančių su atnaujintomis dalyko ugdymo programomis, kūrimą ir jų pavyzdžiais.

Mokytojai, dalyvavę metodinėje dienoje, gilino dalyko turinio planavimo kompetencijas, įgijo ne tik teorinių žinių ir supratimo, bet ir praktinių gebėjimų taikyti klausymo, skaitymo, rašymo įgūdžių lavinimo aktyviuosius metodus.

 

Kalbų metodikos grupės informacija