„Lauko klasės“ diena

 

Gegužės 15-19 dienomis „Aušros“ pagrindinėje mokykloje buvo minima tarptautinė „Lauko klasės“ diena. Įvairių dalykų mokytojai į ugdymo procesą įtraukė tokias veiklas, kurias mokiniai atliko lauke.

2-4 klasių ukrainiečių grupė su rusų kalbos mokytoja V. Greviškiene lietuvių kalbos pamokoje patraukė į „Abėcėlės medžioklę“ lauko erdvėse. Kiekvienas mokinys turėjo surasti ir nufotografuoti žodžius, prasidedančius iš skirtingų 5-7 raidžių, kurias burtų keliu ištraukė pamokos pradžioje.

8-ų klasių mokiniai su matematikos mokytoju A. Petroniu lauke aiškinosi, kaip babiloniečiai skaičiavo Pi, o 6-ų klasių mokiniai skaičiavo plotą, kurį prižiūri kiemsargis mokyklos teritorijoje.

6-ų klasių mokiniams IT mokytoja E. Kulbienė davė užduotį – parašyti programą, kuri apskaičiuotų, kiek kainuos pakeisti mokyklos vidinio kiemelio senas trinkeles naujomis. Šiam tikslui pasiekti reikėjo išsimatuoti pradinius duomenis: aikštelės, takų, trinkelių ilgį, plotį. Užduotį mokiniai sėkmingai įvykdė.

5 a klasės mokiniai IT pamokos metu, pasidalinę į komandas, ieškojo įvairiuose objektuose užkoduotų, paslėptų dešimt mūsų skaičiavimo sistemos skaitmenų. Radę fotografavo, o nuotraukas kėlė į bendrą komandos dokumentą.

8b klasės mokiniai fizikos pamokos metu lauke matavo garso sklidimo laiką, skaičiavo, kokiu greičiu per stadioną sklinda klasės draugo sukelta garso banga. Žaidimo forma imitavo garso bangą, įsitikino, kad ji išilginė.

6a, 7a klasių mokiniai rusų kalbos pamokose kartu su mokytoja N. Skinderskiene porose per nurodytą laiką abėcėlės tvarka rusų kalba turėjo surašyti mokyklos aplinkoje esančių daiktų pavadinimus. Pristatydami rastus žodžius turėjo nustatyti, kuri pora surašė daugiausia žodžių, kokie buvo nežinomi, išrinkti įdomiausią žodį, aptarti, kokios raidės žodžių nepavyko rasti.

6b ir 6c klasių mokiniai su mokytoja E. Blaškevičiūte mokyklos teritorijoje grupelėse nagrinėjo namie perskaityto Šatrijos Raganos kūrinio „Irkos tragedija“ pasirinktus aspektus: piešė „Klasės“ žaidimą pagal 10 svarbiausių įvykių, kūrė vaizdo klipą apie Irkos jausmus, piešė jausmų priežastingumo schemas.

10 klasės mokiniai su mokytoja Ž. Klungiene lietuvių kalbos ir literatūros pamoką perkėlė į Papilyje esantį muziejų, kur dalyvavo edukacinėje pamokoje ,,Pavasariai K. Binkio gyvenime ir kūryboje“. Išklausę muziejininkės E. Landsbergienės pasakojimą, mokiniai ėjo į sodą, išsirinko gėlę ir kūrė apie ją ,,binkišką“ eilėraštį-ūtą.

5a, 5b, 5c kl. mokiniai su mokytoja G. Armonavičiene lauke skaičiavo plotus. Vaikams reikėjo išmatuoti nurodyto tako ilgį ir plotį, apskaičiuoti jo plotą. Šaligatvyje apskaičiuoti, kiek trinkelių telpa 1 kv. metre ir paskaičiuoti, kiek trinkelių reiks jų matuotam plotui.

5-8 klasių mokiniai su mokytojomis: I. Šafranauskiene, L. Štrėmiene ir M. Milžiniene p er anglų kalbos pamokas mokyklos teritorijoje smagiai „medžiojo“ anglų kalba pateiktus objektus, juos nufotografavę, naudodami programą Befunky.com, sukūrė puikių nuotraukų koliažų.

Penktų klasių mokiniai, naudodami Bookcreator.com programą, kūrė klasės knygą, į kurią sudėjo iš gamtinių medžiagų sukurtus ir aprašytus paveikslus. Pirma pamoka buvo skirta kūrybai – vaikai lauke ieškojo idėjų, priemonių, medžiagų savo paveikslams. Sukūrę paveikslus, mokiniai juos fotografavo. Kitą pamoką kėlė nuotraukas bei aprašymus anglų kalba į bendrą klasės knygą.

6a, 6b klasių mokiniai

 

su mokytoja N. Paukšte mokyklos vidiniame kiemelyje atliko tikybos pamokos veiklas tema „Žmogui pavesta prižiūrėti pasaulį“.

Mokytoja R. Zemlickienė visą savaitę dailės pamokas organizavo lauke mokyklos teritorijoje. Mokiniai buvo įsitraukę į įdomias veiklas.

5 klasių mokiniai, susipažinę su frotažo atlikimo technika, mokyklos kiemelyje prisirinkę įvairių lapų, žiedų, o kai kurie išbandę įvairesnes faktūras: plytelių grublėtą paviršių, medinio suoliuko rieves, gamino kūrybinius darbus. 6 klasių mokiniai, dirbdami porose, piešė simetriškus drugelius ir juos spalvino naudodami įvairių spalvų augalus. Nupiešti simetrišką drugelį mokiniams buvo didžiulis iššūkis, tačiau atsirado mokinių, kurie sugalvojo, kad galima pasinaudoti saulės šviesa. 7a,c ir 8a klasės mokiniai dirbdami grupėse iš augalų kūrė mandalas. Kurdami jie turėjo išlaikyti simetriją, ritmiką ir panaudoti mažiausiai 4-5 spalvas ir atspalvius.

Iš pasidalintos mokytojų informacijos matyti, kad mokiniai sėkmingai tobulino pažinimo, SESG, komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, skaitmeninę kompetencijas. Tuo pačiu pastiprino sveikatą, įgavo gyvenimui reikalingų įgūdžių.

STEAM grupė