Praktinių-tiriamųjų darbų diena mokykloje

 

Birželio 8 dieną Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje vyko praktinių-tiriamųjų darbų pristatymai. Savo tyrimams mokiniai rinkosi temas iš įvairių dalykinių sričių – tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų, technologijų, menų, kalbų ir fizinio ugdymo. Aštuoniose sekcijose buvo pristatyti 86 tiriamieji darbai.
Mokiniai, vadovaujami kalbininkų, tyrinėjo gatvių, įmonių pavadinimus, gyvūnų vardus, aiškinosi, kokia pasaka populiariausia tarp pradinių klasių mokinių, kalbos dalių dažnumą anglų kalbos tekstuose, sužinojo, kokie simboliai ir žodžiai naudojami rusų ir lietuvių pasakėčiose, ieškojo animacinių filmų ir pasakų sąsajų.
Pasirinkę tiksliųjų ir socialinių mokslų temas mokiniai išnagrinėjo šimtmetį nuotraukose, de/infliaciją, kas pigiau ir naudingiau, animacijos istoriją ir zeotropo veikimą, stop kadro ir skaitmeninės animacijos programas, gilinosi apie namų robotus – tai nauda ar prabanga? Ieškojo erdvinės figūros, dominuojančios Biržų miesto architektūroje, domėjosi, ar įmanoma sukonstruoti lesyklėlę nenaudojant vinių ir varžtų. Visų trijų septintų klasių mokiniams anglų kalbos ir matematikos mokytojai pasiūlė integruotą tiriamąjį darbą iš ašinės ir centrinės simetrijos. Jos mokiniai ieškojo žmogaus ir katės veiduose, augaluose, kelio ženkluose, Kęstučio gatvės pastatuose, netgi savo vakarienės lėkštėse. Darbo rezultatus mokiniai pristatė anglų kalba.
Gamtos mokslų srityje vaikai gamino bioplastiką ir tyrė jo savybes, stebėjo, kokią įtaką sėklų dygimui turi dirvožemis, aiškinosi pelėsio augimo sąlygas.
Technologijų, menų ir fizinio ugdymo srityje tyrinėjo populiarius animacijos veikėjus drabužiuose, kokius ledus ir sumuštinius rinktis – naminius ar pirktinius, ieškojo neįprastų muzikinių instrumentų, sporto šakų, nepagrįstai pamirštų komandinių žaidimų, domėjosi Biržų krašto sportininkais, futbolo atstovais, Ž. Savicko pasiekimais.
Mokiniai, dalyvaudami patyriminio ugdymo veiklose, įgijo naujų dalykinių žinių, tobulino savo viešojo kalbėjimo įgūdžius, asmenines kompetencijas. Ši veikla – tai galimybė mokiniams ir mokytojams pasitelkti kūrybiškas idėjas ir meistriškumą, pakilti iš kasdienių pamokų į idėjomis mirgantį patyriminį pasaulį. Taip kuriama atvira naujoms idėjoms ir patirtims mokykla.

Mokyklos STEAM grupė