Kolegos iš Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos ,,Aušroje“

 

Birželio 27 d. ,,Aušros“ pagrindinėje mokykloje svečiavosi grupė mokytojų iš Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos. Svečių iniciatyvai apsilankyti ,,Aušroje“ pritarė mokyklos direktorė Saulė Venckūnienė. Susitikimo dieną direktorė svečiams pristatė mokyklos veiklą, šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis aprūpintus kabinetus, laboratorijas, estetiškai įrengtą valgyklą, mokinių poilsio zoną, multisensorinį kabinetą, renovuotą sporto salę.

Mokyklos atnaujinto ugdymo turinio diegimo komandos narės – direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Laumienė, IT mokytoja E. Kulbienė, užsienio kalbos (anglų) mokytoja V. Jasilionienė pasidalino patirtimi, kokią praktinę naudą teikė komandos dalyvavimas NŠA organizuotame tyrime dėl pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį, kokius darbus atliko Metodikos taryba, metodinės grupės, pristatė metodikos tarybos ir UTA organizuotų metodinių dienų turinį.

Stipriname mokyklos tinklaveiką, vertiname galimybes bendradarbiauti su šios gimnazijos bendruomene, kuri aukštos ugdymo kokybės siekimą derina su fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įgūdžių tobulinimu atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes.

Mokyklos administracijos informacija