Edukacinė pamoka aštuntokams „Simonas Daukantas. Biografija“

 

Sausio 11-12 d. mokyklos bibliotekos darbuotojos – A. Urbienė ir D. Šinkevičienė – pakvietė aštuntokus į edukacinę pamoką, skirtą S. Daukantui. Prieš pamoką mokiniai gavo užduotį: atidžiai išklausyti filmo pasakojimo apie S. Daukantą, išanalizuoti pateiktis ir atlikus visas užduotis suformuluoti atsakymą į klausimą, kodėl aikštė prieš prezidentūrą pavadinta Simono Daukanto vardu.
Vaizdinėje medžiagoje bei bibliotekininkių pristatytame filme buvo pateikta daug įdomių faktų apie rašytoją ir istoriką. Mokiniai sužinojo apie šios asmenybės veiklą bei nuopelnus Lietuvos istorijai ir kalbai. Pamokoje buvo pristatytos mokyklos bibliotekoje esančios Simono Daukanto knygos.
Pamokos metu įgytas žinias aštuntokai galėjo pasitikrinti ir įsivertinti naudodami internetinį įrankį ,,Kahoot!“.

Mokyklos bibliotekininkės,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja J.L. Šatienė