Mokykla atrinkta dalyvauti pagrindiniame TALIS 2024 tyrime

 

TALIS (Teaching and Learning International Survey) – tai tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas, kurio pagrindinis objektas yra mokytojai. Šis tyrimas dar vadinamas mokytojo balso tyrimu, nes pagrindinis šio tyrimo uždavinys – sudaryti galimybę išgirsti mokytojus ir mokyklų vadovus.
Pagrindinis tyrimo tikslas yra surinkti politiškai svarbius, patikimus tarptautinius duomenis, susijusius su įvairiais mokymo(si) aspektais, bei pateikti jų analizę ir taip padėti šalims plėtoti švietimo politiką, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos veiksmingesniam mokymui(si). Ši tarptautinė surinktų duomenų analizė leidžia šalims pamatyti, ar ir kitos valstybės susiduria su panašiais iššūkiais, pasisemti patirties iš kitų šalių švietimo politikos ir suprasti, kokią įtaką ji daro mokymo(si) aplinkai mokykloje.
TALIS tyrimą nuo 2008 m. vykdo tarptautinė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD).
Tyrime atrinkti dalyvauti 20 mokyklos mokytojų. Tyrimo tarptautinis interneto tinklalapis: https://www.oecd.org/education/talis/. Jame galite rasti TALIS tyrimo aprašymą, dalyvaujančių šalių sąrašus, tyrimo programas bei technines ataskaitas, visų šalių rezultatų duomenų bazes, publikacijas.

 

Tyrimo koordinatorė mokykloje direktoriaus pavaduotoja ugdymui
D. Laumienė