Lietuvos valstybės atkūrimo šventę „Aušroje” sutikome spalvingai ir energingai!

 

Visą dieną mokyklos koridoriuose ir kabinetuose mirgėjo Lietuvos trispalvės spalvos –vėliavos, kepurės, drabužiai, aksesuarai ir net išdažyti žandai.
Po trijų pamokų direktorė Saulė Venckūnienė pasveikino visą mokyklos bendruomenę su švente, pakvietė sugiedoti Lietuvos himną.
Po keturių pamokų poilsio kampelis aidėjo nuo lietuviškos liaudies muzikos bei mokinių šokių ir žaidimų.
7–8 klasės mokiniams vyko ,,Mes iš ,,Aušros“ susitikimas su buvusia mokine, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktore Edita Lansbergiene. Įtaigus, atviras mokyklos laikų prisiminimų pasakojimas, atkaklus svajonės – studijuoti lietuvių kalbą – išpildymo kelias, daug patirties suteikę pirmieji darbo metai mokyklose. Ir jau 15 metų muziejuje ,,Sėla“ – įdomus, atsakingas, įpareigojantis darbas savo krašto istorijai, jo žmonėms. Palinkėjimas mokiniams: būkit atsakingi už savo sėkmę.
Ypatingo mokinių susidomėjimo sulaukė projekto „Biržų kunigaikštystė (1547–1811) –europietiškos kultūros ir gyvenimo būdo tradicijų centras“ kaip istorinės Biržų kunigaikštystės išskirtinio kultūrinio palikimo pristatymas, atskleidžiant sąsajas su dabarties tradicijomis, akcentuojant biržietiškos tapatybės tęstinumą. Projektas buvo įgyvendinamas pagal Biržų rajonoVVG VPS „Biržų rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2015–2023 m.“ priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Susitikimo metu buvo demonstruojamas projekto veikloms įgyvendinti įsigytas muzikinis instrumentas – vargonėliai, kokius Jonušo tėvas Kristupas Radvila II buvo užsakęs Biržų piliai, bei pagamintos XVII a. istorinių drabužių replikos (pasiūti Jonušo Radvilos ir Liudvikos KarolinosRadvilaitės laikmečio kostiumai).
5–6 klasių mokiniai dalyvavo protmūšyje „Aš myliu Lietuvą“, kuriame rodė savo žinias apie Lietuvos istoriją, gamtą, kultūrą bei simbolius ir sakė linkėjimus Lietuvai. Virė intensyvi kova ir visos komandos parodė, kiek daug žino apie savo Tėvynę.
Per etikos pamokas 5–6 kl. mokiniai piešė piešinius tema ,,Aš labai myliu Lietuvą“, o 7–8 kl. rašė laiškus Lietuvai ,,Ką man reiškia gyventi laisvoje Lietuvoje“.
1c klasėje rytas prasidėjo skambant I. Šeduikienės dainai „Nupiešiu Lietuvą“. Padainavus mokiniai pakartojo ir pagilino žinias ne tik apie Vasario 16-osios šventę, bet ir apie mūsų šalį. Vaikai dalyvavo interaktyvioje viktorinoje bei iš spalvoto popieriaus pasigamino trispalvius darbelius – ,,širdeles“. 1b klasės mokiniai dailyraščiu rašė ,,Tautišką giesmę“, kūrė debesėlius. 2-ų klasių mokiniai „keliavo“ po Lietuvą atlikdami užduotis stotelėse. 12 komandų aplankė net 12 stotelių, kuriose atliko interaktyvias užduotis, statė pilis ir dėliojo mozaikas, kūrė plakatą ir rašė sveikinimą Lietuvai, sprendė galvosūkius. 3b klasės mokiniai pynė trispalves kasas, kūrė komiksą tema „Sukurk komiksą apie Lietuvą“, dalyvavo viktorinoje „Viskas apie Lietuvą“. 4c klasės mokiniai, susipažinę su tautiniais raštais, simetriškumu, spalvomis, sukūrė tautinei juostai raštą.
Dieną užbaigėme filmo „Grąžinti nepriklausomybę” peržiūra bei diskusija Biržų atvirame jaunimo centre.

Dėkojame visiems, buvusiems kartu, sveikiname Lietuvą ir visus jos gyventojus!