Mokyklos biblioteka dalyvavo projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!”

 

Vasario mėn. mokyklos biblioteka pakvietė 1-ų kl. mokinius sudalyvauti bibliotekai skirtame projekte „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“ Pasirinkome temą: „Saugus elgesys internete“.

Pirmiausia su mokiniais padiskutavome, ką jie veikia su išmaniaisiais įrenginiais: telefonais, planšetėmis, kompiuteriais, su kuo bendrauja žaidimuose bei su kuo susirašinėja žinutėmis ir kokia informacija dalinasi. Analizavome, ką mokiniai darytų, jei užkalbintų nepažįstami žmonės gatvėje ir internete. Paminėjome, kodėl negalima skelbti tam tikrų duomenų visiems, ypač nepažįstamiems žmonėms.

Pasižiūrėję vaizdo medžiagą ir pasiklausę bibliotekos vedėjos, mokiniai išsiaiškino, kas yra asmeninė ir neasmeninė informacija. Jie nusprendė, ką galima skelbti internete, sakyti nepažįstamiems žmonėms, draugams.

Mokiniai atliko praktinę veiklą – žaidė interaktyvų žaidimą ir įtvirtinto įgytas žinias, grupuodami asmeninę ir neasmeninę informaciją. Paskutiniame žaidime buvo aptartos įvairios situacijos.

Prie šio bibliotekos projekto prisijungė ir kartu dalyvavo 4c kl., 5b kl., 3b kl., 6c kl. 7c kl., 8 b kl. mokiniai ir jų klasės vadovai. Buvo nagrinėjamos įvairios temos: „Kaip atpažinti dezinformaciją“, „Asmens duomenų apsauga ir privatumas“.

Bibliotekos vedėja Alma Urbienė