TŪM mokymai

 

Kovo 6–7 dienomis ,,Aušros” pagrindinės mokyklos gamtos mokslų, fizikos ir technologijų mokytojai dalyvavo Švietimo pažangos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ mokymuose tema „ STEAM ugdymas mokykloje – aktyviam ir motyvuotam mokymuisi“.

Mokymų lektorė pristatė galimus tyrimo metodus, pamokų integravimo galimybes, bendrus STEAM pamokos aspektus, probleminio mokymosi naudą mokinio ugdymuisi, motyvacijai stiprinti.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. „Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

 

Mokyklos TŪM koordinavimo grupė